Episodi XII

Comarques d'interior:El preu del sol

En la tardor de 2019 s’aprovaven al País Valencià els decrets que regulen la implantació de nous parcs eòlics i fotovoltaics, amb l’objectiu d’arribar a un 50% de generació elèctrica renovable abans de l’any 2030 per fer front al canvi climàtic. Des de l’any 2020 i amb l’excusa de protegir el planeta de la crisi climàtica han sorgit centenars de projectes d’energies renovables que la guerra d’Ucraïna accelerat perillosament. La posada en funcionament de megaparcs solars i eòlics tal i com estan projectats té un impacte molt greu al territori que la societat desconeix: tant ambiental, com social i econòmic. Ara mateix les energies renovables al nostre pais és un evident negoci especulatiu que està lluny d’interessar-se per la protecció del medi ambient.